Zasady i warunki | Regulacje prawne - Suplementy tabletki preparaty siła masa szybkość wytrzymałość
STRONA GŁÓWNA  >  Regulacje prawne  >  Zasady i warunki


ZASADY I WARUNKI


Witamy na stronie internetowej NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX Strona stanowi własność firmy NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX i jest przez nią obsługiwana. Odwiedzający stronę są zobowiązani do przestrzegania niżej podanych warunków, z którymi należy dokładnie się zapoznać. W myśl tych warunków "strona" jest rozumiana jako portal internetowy NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX, który zawiera odnośniki (linki) do innych stron NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX i podmiotów z nią powiązanych. Inne strony NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX  oraz podmiotów z nią powiązanych mogą jednak zawierać odrębne warunki, inne niż określone poniżej. W trakcie przeglądania stron NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX proszę zatem zapoznać się z warunkami korzystania każdej z odwiedzanych stron, nie przyjmując z góry, że warunki, które zostały zdefiniowane poniżej, stosują się do wszystkich stron internetowych NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX

Zastrzeżenia i zalecenia
Niniejsza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych (stron niebędących własnością i / lub nieobsługiwanych przez NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX). Po wejściu w podany link, zewnętrzna strona internetowa może pojawić się na pełnym ekranie lub może zostać wyświetlona jako fragment niniejszej strony. Pojawianie się strony zewnętrznej w obrębie naszej strony ma na celu jedynie ułatwienie powrotu do strony wyjściowej i nie oznacza przejęcia przez nas odpowiedzialności za rzeczoną stronę zewnętrzną nawet wówczas, gdy jest to strona internetowa stanowiąca własność i obsługiwana przez NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX Linki są zamieszczane po to, by ułatwić odwiedzającym szybkie znalezienie odnośnych stron, informacji o usługach i / lub produktach. Użytkownik strony powinien sam ocenić użyteczność usług i / lub produktów opisywanych na tych stronach. NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX nie ponosi odpowiedzialności ciążącej na właścicielach lub operatorach tych stron internetowych, nie ponosi również odpowiedzialności za towary lub usługi przez nich dostarczane, ani za zawartość ich stron internetowych. Nie przejmuje także gwarancji, warunków ani sposobu reprezentacji w odniesieniu do tych stron, nie bierze na siebie żadnej związanej z nimi odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności wynikającej z zarzutu, że treść którejkolwiek z zewnętrznych stron internetowych podanych w formie linku narusza prawo do własności intelektualnej stron trzecich).
Wszystkie informacje lub porady zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie należy ich traktować jako wiążące przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX  dokłada starań, by wszystkie podane informacje były zgodne z prawdą w chwili ich umieszczania na stronie, nie gwarantuje jednak, że informacja jest w pełni precyzyjna. NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX  nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez użytkownika strony w oparciu o uzyskane na stronie informacje i porady, jak również za straty i usterki powstałe w wyniku takich działań. Wszelkie materiały zawarte na stronach NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX mają jedynie charakter informacyjny i nie dają gwarancji pożądanych skutków działań podjętych pod ich wpływem. Zawarte tu materiały nie stanowią porady w sensie prawnym, oferty, ani zalecenia w jakiejkolwiek szczegółowej sprawie. NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX stwierdza wyra¼nie, że nie bierze odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby w związku ze skutkami jakichkolwiek działań lub zaniechań podjętych w całości lub w części pod wpływem zawartości stron internetowych NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX

Warunki

Uwagi dotyczące praw autorskich i znaku handlowego
Niniejsza strona zawiera tekst, zdjęcia, filmy, pliki PDF i inne formaty zapisu obrazu i d¼więku chronione prawem autorskim i pokrewnym oraz / lub innymi przepisami dotyczącymi praw do własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne , prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nazw, loga , prawa do programów komputerowych należą do firmy NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX. Nutrifarm nie przenosi na użytkowników strony internetowej tych praw ani nie udziela im żadnej licencji na ich wykorzystywanie. 

Zabronione jest wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, wyświetlanie, publikowanie jakichkolwiek treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniej, pisemnej zgody Nutrifarm. Użytkownik może skorzystać z  treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie jedynie dla celów własnego użytku osobistego.  

Użytkownik może:
a) wejść na dowolny fragment strony;
b) wydrukować jeden egzemplarz dowolnej strony lub wszystkich stron do własnego użytku.

Użytkownik nie może:
a) kopiować (ani poprzez drukowanie na papierze, ani poprzez zapisywanie na dysku czy ściąganie w inny sposób), rozpowszechniać (w tym powielonych egzemplarzy), publikować, zmieniać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać materiałów zawartych na stronie - z wyjątkiem wykorzystania dozwolonego pod nagłówkiem "Użytkownik może". Ograniczenie to odnosi się zarówno do całości, jak i do fragmentów zawartości strony;
b) usuwać informacji o prawach autorskich, znaków handlowych lub not dotyczących prawa do własności intelektualnej zawartych w materiale oryginalnym z treści pobranej, skopiowanej lub wydrukowanej ze strony;

Zmiany warunków

NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX może okresowo zmieniać powyższe warunki korzystania ze strony oraz zastrzeżenia. Wchodząc na stronę użytkownik akceptuje aktualne warunki oraz zastrzeżenia jako obowiązujące i dlatego warto się z nimi zapoznać przy ponownym odwiedzaniu strony.

Zmiany na stronie / Sposobu działania strony

NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX może w dowolnym czasie zmieniać format i treść strony.
NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX może zawieszać działanie strony w celu wykonania prac obsługowych, aktualizacji zawartości lub z innego powodu.
NUTRIFARM, dystrybutora marki BIOGENIX-BX zastrzega sobie prawo do odcięcia dostępu do strony bez uprzedzenia i w dowolnym czasie.