Głuchowski Biogenix Challenge - Dąbrowa Górnicza | News | Biogenix news - Suplementy tabletki preparaty siła masa szybkość wytrzymałość
STRONA GŁÓWNA  >  BIOGENIX NEWS  >  News


Głuchowski Biogenix Challenge - Dąbrowa Górnicza

30 STYCZEŃ 2016

Głuchowski Biogenix Challenge - Dąbrowa Górnicza Zawody Gluchowski-Biogenix Challenge / Powerlifting Endurance

30.01.2016
Fitness Klub Salsa
ul. 1go maja 31
Dąbrowa Górnicza

REGULAMIN ZAWODÓW

1. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnicy zawodów muszą spełniać następujące warunki:
- ukończony 16 rok życia w dniu zawodów.
- zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach (w przypadku braku badań zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach),
- zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów,
- zawodnicy startują bez specjalistycznych koszulek, dozwolone są pasy i opaski na nadgarstki,
- zaakceptowanie regulaminu

2. KATEGORIE
Zawody zostaną przeprowadzone w Kategorii OPEN, bez podziału na kategorie wiekowe i wagowe.
Zawody będą składać się z konkurencji wielokrotnego A-wyciskania sztangi leżąc na poziomej ławce,B-przysiadu ze sztangą oraz C-martwego ciągu ze sztangą
- uczestnicy będą startować w kolejności od najlżejszego do najcięższego
- każdy uczestnik ma jedno podejście do sztangi
- uczestnik zdejmuje sztangę ze stojaków sam lub przy pomocy osoby asekurującej (wyciskanie sztangi i przysiad )
- ruch opuszczania sztangi zawodnik rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach Łokciowych (wyciskanie sztangi)
- uczestnik kończy podnoszenie sztangi przy wyprostowanych stawach łokciowych (wyciskanie sztangi)
- sztanga musi mieć wyraźny kontakt z klatką piersiową w ruchu płynnym ale nie będzie wymagane zatrzymanie na klatce (wyciskanie sztangi)
- przysiad musi wykonany do momentu kiedy uda i podudzia będą będą tworzyły kąt mniejszy niż 90 stopni a wstać należy do momentu pełnego wyprostu w stawie kolanowym ( przysiad ze sztangą )
- przy martwym ciągu należy ze sztangą zrobić pełny wyprost w stawach kolanowych , w biodrowych oraz w odcinku lędźwiowym ( martwy ciąg )
- za każde prawidłowe powtórzenie przyznajemy 1 pkt
- uczestnik nie ma możliwości poprawy wyniku

3. KLASYFIKACJA
 Klasyfikacja odbędzie się na następujących zasadach:
Zwycięzcą zostanie osoba posiadająca największą liczbę powtórzeń. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez zawodników sklasyfikowanych na pierwszych trzech miejscach odbędzie się dogrywka.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wszelkie kwestie sporne nie poruszone w regulaminie rozstrzyga sędzia główny wraz z  organizatorem zawodów,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za  jakiekolwiek wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie trwania zawodów,
- wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach startują na własną odpowiedzialność   i nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora w razie zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych w czasie trwania imprezy,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
- zaakceptowanie regulaminu upoważnia do udziału w zawodach.

GALERIA

POWRÓT DO WYDARZEŃ  ›

INNE WYDARZENIA